Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki KVKK Politikamız, verilerin işlenmesi ve ilgili başvuru süreçleri ile ilgili formları aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (PDF)

Kişisel Verileri Saklanma ve İmha Politikası (PDF)

Başvuru Formu (PDF)